درباره ما

شرکت در همایش‌های علمی برگزار شده توسط شاخه استانی

کسب اطلاعات بیشتر

کارگاه های آموزشی

شرکت در کارگاه‌های آموزشی برگزار شده توسط شاخه استانی

کسب اطلاعات بیشتر

عضویت در انجمن

عضویت وابسته و پیوسته در انجمن علمی   کتابداری و اطلاع‌رسانی

کسب اطلاعات بیشتر

کمیته ها

دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی

 کسب اطلاعات بیشتر

Hide Main content block

 انجمن عملی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران      «شاخه استانی خراسان»

درباره شاخه

  bg-white  @bullhorn

تماس با شاخه

 

 bg-white @info-sign